Status prawny KMP w Opolu - Status prawny - Komenda Miejska Policji w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Strona znajduje się w archiwum.

 

Status prawny KMP w Opolu
 
Policja jest umundurowaną i uzbrojoną formacją służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Nazwa "Policja" przysługuje wyłącznie tej formacji.

Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność Policji jest Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 7 poz. 58 z późn. zm.).

 
Komenda Miejska Policji w Opolu jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą aparat wykonawczy Komendanta Miejskiego Policji w Opolu.
 
Siedziba KMP znajduje się w Opolu przy ul. Powolnego 1.
 
Komendant Miejski Policji w Opolu wykonuje na obszarze miasta Opola i opolskiego powiatu ziemskiego zadania Policji w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone w ustawach i przepisach wykonawczych.
 
Komendant podlega nadzorowi:
- Komendanta Głównego Policji w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów i centralnego organu administracji rządowej,
- Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz
   utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 
 
Komendant podlega zwierzchnictwu Prezydenta Miasta Opola i Starosty Opolskiego,     sprawowanemu nad funkcjonowaniem zespolonych służb inspekcji, staży pożarnych, z wyjątkiem spraw dotyczących czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych, z zakresu postępowań w sprawach o wykroczenia i postępowań   administracyjnych związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Policji.

Komendant Miejski Policji jest przełożonym policjantów na terenie swojego działania.

Metryczka

Data publikacji 22.12.2008
Data modyfikacji 08.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Opolu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogusław Salamon
Osoba udostępniająca informację:
Bogusław Sałamon Zespół Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Urbaniak
do góry