Skargi i wnioski - Komenda Miejska Policji w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (art. 63).


Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (kpa) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z 2002 r. poz. 46).
Zgodnie z § 5 ww. Rozporządzenia „Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu”.
Skargi mogą być składane ustnie w każdej jednostce organizacyjnej Policji w ustalonych dniach i godzinach.

 Komendant Miejski Policji w Opolu lub  jego Zastępcy przyjmują interesantów w poniedziałki w godzinach 14.00 - 17.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu (telefonicznie pod numerem  774222542) lub osobiście w siedzibie KMP przy ul. Powolnego 1  w Opolu w pokoju nr 120  albo korespondencyjnie na tenże adres.

W Komendzie Miejskiej Policji w Opolu z upoważnienia i w imieniu Komendanta interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są  również przez wyznaczone osoby z Zespołu  Kontroli – w  poniedziałki od  8.00 -17.00 oraz środę i piątek  w godzinach 10.00- 14.00. 

Skargi na działalność  funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Opolu można składać pisemnie na adres  Komenda  Miejska Policji w Opolu ul. Powolnego 1   45-078 Opole  oraz drogą mailową na adres:   skargi@opole.policja.gov.pl

 Skarga powinna zawierać: imię i nazwisko skarżącego, dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulicę, numer domu, numer mieszkania ewentualnie nr telefonu do kontaktu )
oraz  dokładny opis  zdarzenia .

Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. Rozporządzenia: „Skargi i wnioski  nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy),brak podpisu  oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania”.  

 
 
Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:  
 
 
Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa
Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811
centrala: 0-22 55 17 700
 
Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80 -748 Gdańsk
sekretariat (+ 48) 58 764 73 02
fax (+ 48) 58 764 73 03
Przyjęcia interesantów:
telefon (+ 48) 58 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00-17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00
 
Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40 – 032 Katowice
telefon (+ 48 32) 72 86 800
fax (+ 48 32) 72 86 823
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00
 
Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ul. Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław
sekretariat (+ 48) 71 34 69 115
fax (+ 48) 71 343 43 25
Przyjęcia interesantów:
telefon (+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
środa w godzinach od 10.00 do 17.00
 
Linki: strona główna RPO www.rpo.gov.pl
formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

Metryczka

Data publikacji 05.02.2010
Data modyfikacji 05.11.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Opolu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogusław Salamon
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Mękal - Wnuk Zespół Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Urbaniak
do góry